• Çözümler

 • E-Defter

 • E-Defter
 •  Logo’dan Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm e-Defter

   

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin uygun format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

   

  GİB tarafından onaylı Logo e-Defter Çözümü ile yevmiye defteri ve defter-i kebir belgeleri elektronik ortamda hazırlanarak GİB’e iletiliyor. Aynı zamanda alacağınız e-Defter Saklama Hizmeti ile üretilen e-Defter’lerinizi 10 yıl boyunca saklanması da Logo’da olanaklı kılınıyor.

SİZİ ARAYALIM