• Çözümler

 • E-Fatura

 • E-Fatura
 •  

  Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yeni bir belge türüdür. Elektronik fatura düzenlemek veya almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde kayıtlı olmaları gerekmektedir ve aynı işlem için hem kağıt faturanın hem de hem de elektronik faturanın birarada düzenlenmesi mümkün değildir.

   

  Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir. 397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura uygulmasına dahil olma hakkı tanınmıştır. Uygulmanın yaygınlaştırılması amacıyla “Özel Entegratörlük” müessesi 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Yurtdışında e-fatura servis sağlayıcısılığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

   

  1. Logo'da e-Fatura tipleri (e-fatura türleri) :

  Oluşturulan e-Fatura ve e-Arşiv Faturaları için Gelir İdaresi standardı sebebi ile Fatura Tipi belirlenmesi gerekebilir. Fatura Tipi her tür fatura için seçilebilmektedir. (Toptan Satış Faturası, Verilen Hizmet Faturası, Satınalma İade Faturası vs.) Bu tipler e-Fatura ve e-Arşiv faturaları içinde geçerlidir.

   

  1.1. Gelir İdaresinin Belirlediği Fatura Tipleri :

  İstisna : Eğer oluşturulan faturada İstisna Mevzuatı sebebi ile 0 KDV’li bir ürün var ise; fatura üzerinde F9 menüsü (sağ tık) e-Fatura Bilgileri veya e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi “İstisna” seçilmelidir.


  Logo KDV siz e-fatura düzenleme istisna

  Şekil 1 Satış Faturası e-Fatura Bilgileri Ekranı

  Fatura kalem bilgilerinde 0 KDV ile girilen ürün veya hizmetin “KDV Muafiyet Kodu” doldurulmalıdır. KDV Muafiyet Kodu kolonundaki üç noktaya basılarak açılan ekrandan muafiyet kodu seçilir. Bu ekrandan seçilen muafiyet koduna göre KDV Muafiyet Sebebi otomatik doldurulacaktır.

  Logo e-Faturada KDV muafiyet kodları

  Şekil 2 KDV Muafiyet Kodları Ekranı

  Fatura ekranındaki girişler tamamlandıktan sonra “Detaylar” sekmesindeki KDV Muafiyet Kodu alanında da satırda seçilmiş olan KDV Muafiyet Kodunun aynısı ile doldurulması gerekmektedir. Eğer birden fazla satırda KDV’den muaf ürün varsa ve bu iki satırın muafiyet kodları birbirinden farklı ise Detaylar kısmında “350 Diğerleri” kodu seçilebilir.

  Logo efaturada KDV muafiyet kodu

  Şekil 3 Detaylar KDV Muafiyet Kodları Ekranı

  Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir.

  Logo KDV muafiyeti e-fatura örneği

  Şekil 4 Fatura Görüntüsü

   

  Özel Matrah : Eğer oluşturulan faturada Özel Matrah Mevzuatına tabi bir ürün veya hizmet varsa; fatura üzerinde F9 menüsü (sağ tık) e-Fatura Bilgileri veya e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi “Özel Matrah” seçilmelidir. Fatura kalem bilgilerinde 0 KDV ile girilen ürün veya hizmeti varsa; “KDV Muafiyet Kodu” doldurulmalıdır. KDV Muafiyet Kodu kolonundaki üç noktaya basılarak açılan ekrandan muafiyet kodu seçilir. Bu ekranda seçilen muafiyet koduna göre KDV Muafiyet Sebebi otomatik doldurulacaktır.


  Logo özel matrah efatura

  Şekil 5 KDV Muafiyet Kodları Ekranı


  Fatura ekranındaki girişler tamamlandıktan sonra “Detaylar” sekmesindeki KDV Muafiyet Kodu alanında da satırda seçilmiş olan KDV Muafiyet Kodunun aynısının seçilmesi gerekmektedir. Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir.

  Logo özel matrahlı efatura görüntüsü

  Şekil 6 Fatura Görüntüsü

   

  Tevkifat : Eğer oluşturulan faturada tevkifatlı ürün var ise; fatura üzerinde F9 menüsü (sağ tık) e-Fatura Bilgileri veya e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi “Tevkifat” seçilmelidir. Fatura kalem bilgilerine girilen tevkifatlı ürünün “Tevkifat Kodu” alanı doldurumalıdır. Bu işlem fatura giriş sırasında yapılabilirken, Malzeme Kartı içerisinde tanımlanmış Tevkifat Kodu var ise alan bu değer ile doldurulacaktır. Seçilen Tevkifat Kodu Oranı ile Malzeme Kartında tanımlanmış olan Satış Tevkifat Oranının aynı olması gerekmektedir.

  Logo tevkifatlı e-fatura malzeme kartı

  Şekil 7 Malzeme Kartı Ekranı

  Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir.

  Logo tevkifatlı e-fatura örneği

  Şekil 8 Fatura Görüntüsü

   

  Satış : Eğer fatura kalemlerinde Özel Matrah, İstisna veya Tevkifatlı ürün yok ise bu durumda fatura tipi Satış olarak gitmelidir. Fatura tipinin Satış olarak gitmesi için e-Fatura – e-Arşiv Bilgileri Fatura Tipi alanından seçim yapılmasına gerek yoktur. Seçim yapılmadığında fatura tipi öndeğer olarak “Satış“ oluşacaktır. Önemli Not : Eğer faturada KDV’siz satır var ise; ürünün veya hizmetin KDV’siz olmasının sebebi İstisna ve Özel Matrah Mevzuatı sebebi ile değilse; bu durumda faturada KDV’si 0 olan satırda ve Detaylar sekmesinde “KDV Muafiyet Sebebi” alanı elle doldurulmalıdır.(KDV Muafiyet Kodu seçilmemelidir.) Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

  Logo 0 (sıfır) KDV e-fatura örneği

  Şekil 9 Fatura Görüntüsü

   

  İhraç Kayıtlı : İhraç Kayıtlı Tipinde e-Fatura ve e-Arşiv Faturası oluşturabilmek için İhracat Modülü altından “İhraç Kayıtlı Satış Faturası” oluşturulması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiyi “2.4 İhracat” bölümünde bulabilirsiniz.

   

  İade : Satınalma İade Faturaları için e-Fatura ve e-Arşiv Tipi her zaman “İade” olarak oluşacaktır. Satınalma İade Faturası e-Fatura ve e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi seçimi yapılsa bile Fatura Tipi her zaman “İade” oluşacaktır.

   

  2. Tiger ve Go Ürün Gruplarından Gönderilebilen e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Türleri :

   

  2.1. Satış Faturaları

  Gönderimi Yapılabilen Satış Faturası Türleri :

  - Toptan Satış Faturası

  - Verilen Hizmet Faturası (Kur Farkı Faturası)

  - Perakende Satış Faturası

  - Satış Fiyat Farkı Faturası

  - Fatura türünün Satış ve Dağıtım – Satış Faturaları ekranının alt kısmından seçilerek oluşturulması gerekmektedir.

  Logo satış efaturası türleri

  Şekil 10 Satış Faturası Ekranı

   

  Kur Farkı Faturası :

  Kur farkı faturalarının e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilmesi için Verilen Hizmet Faturası üzerinden işlem yapılması gerekmektedir. Verilen Hizmet Faturası – Detaylar sekmesindeki “Kur Farkı” parametresi işaretlenerek kur farkı faturası oluşturulabilir.

  Logo efaturada kur farkı faturası

  Şekil 11 Verilen Hizmet Faturası Detaylar Ekranı

   

  Satış Fiyat Farkı Faturası :

  e-Fatura ve e-Arşiv Faturası gönderimi yapılabilmesi için fatura kesilen carinin borçlandırılıyor olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Satış Fiyat Farkı faturaları sadece Stok Tutarları “Artırılacak” ise e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilir.

  Logo satış fiyat farkı efatura ekranı

  Şekil 12 Satış Fiyat Farkı Faturası Ekranı

   

  2.2. Satınalma Faturaları

  Gönderimi Yapılabilen Satınalma Faturası Türleri :

  - Satınalma İade Faturası

  - Satınalma Fiyat Farkı Faturası

  - Fatura türünün Satınalma – Satınalma Faturaları ekranının alt kısmından seçilerek oluşturulması gerekmektedir.

   

  Satış Fiyat Farkı Faturası :

  e-Fatura ve e-Arşiv Faturası gönderimi yapılabilmesi için fatura kesilen carinin borçlandırılıyor olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Satınalma Fiyat Farkı faturaları sadece Stok Tutarları “Azaltılacak” ise e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilir.

  Logo satın alma fiyat farkı e-fatura

  Şekil 13 Satınalma Fiyat Farkı Faturası Ekranı

   

  2.3. Kasa İşlemleri - Faturalar

  Gönderimi Yapılabilen Kasa İşlemleri - Fatura Türleri :

  - Toptan Satış Faturası

  - Satınalma İade Faturası

  - Verilen Hizmet Faturası

  - Perakende Satış Faturası

  - Kasa altından e-Fatura ve e-Arşiv Faturası oluşturabilmek için Finans - Kasa İşlemleri – Faturalar menüsünden seçim yapılması gerekmektedir.

  Logo kasa işlemleri efatura ekranı

  Şekil 14 Kasa İşlemleri - Faturalar Ekranı

   

  2.4. İhracat

  e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Olarak Gönderimi Yapılabilen İhracat Faturaları :

  İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat

  İhraç Kayıtlı Satış Faturası

   

  İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat :

  Serbest Bölgeye İhracat faturası oluşturabilmek için İhracat Operasyon Fişleri ekranı altından seçim yapılarak fatura oluşturulması gerekmektedir.

  Logo efaturada ihracat operasyon fişleri

  Şekil 15 İhracat Operasyon Fişleri Ekranı

  Oluşturulan Serbest Bölgeye İhracat faturası fatura tipi “İstisna” olarak oluşacaktır. Oluşan fatura görüntüsü aşağıdaki gibidir.

  Logo ihracat operasyonu efatura örneği

  Şekil 16 Fatura Görüntüsü

   

  İhraç Kayıtlı Satış Faturası :

  İhracat – İhraç Kayıtlı Satış Faturası ekranından oluşturulan faturaların fatura tipi “İhraç Kayıtlı” olarak oluşacaktır. Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir.

  Logo ihraç kayıtlı efatura görüntüsü

  Şekil 17 Fatura Görüntüsü

   

  e-Arşiv Faturası Olarak Gönderimi Yapılabilen İhracat Faturaları :

  - İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat

  - İhracat Operasyon Fişleri – Yabancı Ülkeye İhracat

  - İhraç Kayıtlı Satış Faturası

   

  İhracat Operasyon Fişleri – Yabancı Ülkeye İhracat :

  Yabancı Ülkeye İhracat faturası oluşturabilmek için İhracat Operasyon Fişleri ekranı altından seçim yapılması gerekmektedir.

  Logo ihracat operasyon fişleri efatura ekranı

  Şekil 18 İhracat Operasyon Fişleri Ekranı

  Oluşturulan Yabancı Ülkeye İhracat faturası fatura tipi “İstisna” olarak oluşacaktır. Oluşan fatura görüntüsü aşağıdaki gibidir.

  Logo earşiv faturasında KDV muafiyeti

  Şekil 19 Fatura Görüntüsü

   

SİZİ ARAYALIM