• Duyurular

 • İhracat İşlemlerinde Efatura İşleyişi

 • İhracat İşlemlerinde Efatura İşleyişi
 • 1-İhracatta e-fatura zorunluluğu ne zaman başlamaktadır ?

  01.07.2017

   

  2-İhracat işlemlerinde e-fatura kesme zorunluluğu kimleri kapsamaktadır ?

  İhracat işlemlerinde e-fatura düzenleme zorunluluğu sadece e-fatura kapsamındaki şirketleri kapsamaktadır. Firma e-fatura kapsamında değilse ihracatlarda kağıt fatura düzenlemeye devam edecektir. Mevcutta e-fatura kullanmayan firmalar kapsam dışındadır.

   

  3-İhracaat işlemlerinde e-faturayı nereye kesiyoruz ve işleyiş nasıl ?

  İhracat işlemlerinde  e-fatura Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilmektedir. Fatura alıcısı fatura üzerinde yer alacak olup, fatura tipi temel ticari fatura gibi fatura tipi ihracat seçilecektir. Burada Gümrük ve Ticaret Bakanlığının posta kutusu , vergi numarası tanımlanacak ve e-fatura sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderimi sağlanacaktır. Gümrüğe ulaşan her  e-fatura için gümrük tarafından  23 haneli bir referans numarası üretilmektedir. GÇB hazırlanırken  fatura numarası yerine bu 23 haneli kod giriş yapılacaktır. Bu kod üzerinden fatura ve GÇB eşleştirilecek olup uyumsuzluk halinde sistem tarafından GÇB açılmasına izin verilmeyecektir. İhracat gerçekleştiği zaman sistem üzerinden intaç tarihi ve GÇB numarası ile birlikte fatura kabul yanıtı dönecektir.

   

  4-Hangi durumlarda ihracatta e-fatura düzenlenmelidir ?

  - Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) Düzenlenen mal ihracatlarında, temel kriter GÇB düzenleniyor olması ve mal ihracatı olması hizmet ihracatları kapsam dışındadır.

   

  5- 1 Faturaya birden fazla Gümrük Çıkış Beyannamesi açılabilir mi ?

  Yeni sistem ile birlikte 1 fatura birden fazla GÇB’ye bağlanılmamaktadır. 1 Fatura= 1GÇB

   

  6- Faturayı yanlış düzenledim bunu nasıl düzeltebilirim ?

  Faturayı düzeltmek GÇB tesciline kadar sistem üzerinden mükellef tarafından istediği kadar değişiklik yapılabilmektedir. Bu değişiklik fatura üzerinde değişiklik değil Gümrüğün Tek Pencere Portal sistemi üzerinden (TPS) fatura iptal edilip yeniden düzenleme şeklindedir. Fakat GÇB tescil işlemi gerçekleştikten sonra faturayı değiştirme yetkisi sadece Gümrükte bulunmaktadır.

   

  7-İhracat e-fatura düzenlemesinde normal kağıt faturadan ne gibi farklılıklar bulunmaktadır ?

  Yeni sistem ile birlikte ihracat e-faturalarında fatura üzerinde ürünün 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası (GTİP) mutlaka yazılmalıdır.

   

  8-GÇB tescilinden sonra fatura düzeltme işlemi için ne yapmamız gerekiyor ?

  GÇB tescilinden sonra faturanın yanlış kesildiği fark edilmesi durumunda önce yeni fatura oluşturulup sistem üzerinden Gümrüğe gönderimi sağlandıktan sonra eski faturanın yerine yeni faturanın kabulüne ilişkin yazılı müracaatta bulunulması gerekmektedir.

   

  9- Serbest Bölgede Faaliyet gösteren Firmalara satış yapıldığında e-fatura düzenlemek zorundamıyız ?

  Alıcı firma serbest bölgede faaliyet gösteriyor ve e-fatura kullanıyorsa evet

  Alıcı firma serbest bölgede faaliyet gösteriyor ve e-fatura kullanmıyorsa buraya yapılan satışlar için GÇB düzenleniyorsa e-fatura düzenleme kapsamındadır. Yapılan satışlar için GÇB düzenlenmiyorsa kapsam dışındadır.

   

  10-       GTB üzerinden giden e-Faturalar Alıcı firma olan Serbest bölgedeki şirketin e-Fatura posta kutusuna düşecek mi ? Serbest bölgedeki efatura kayıtlı kullanıcısı olan alıcı firmaya faturanın teslimi nasıl olacaktır ?

   

  GÇB ekinde çıkan bir e-fatura olduğu için fatura gönderilirken GTB'nin vkn'si seçilerek gönderilmelidir. Böylece elektronik olarak düzenlenen fatura GTB'nin posta kutusuna düşecektir. e-Fatura uygulaması kapsamında işlemin sıhhati için e-Faturalar yalnızca bir posta kutusuna gönderilmektedir. Serbest bölgedeki alıcı e-fatura kullanıcısı ise faturanın XML hali elektronik bir kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılmalıdır.