• Hizmetler

 • Proje Yönetimi

 • Proje Yönetimi
 • Projeler, kurumların vizyonunun gerçekleştirilmesi için uygulanan, ürün geliştirme girişimidir.

   

  Projelerdeki başarısızlık nedenleri, standart süreçlere dayanan bir proje yönetim metodolojisinin olmayışı, yönetim desteğinin alınamaması, hedef ve ihtiyaçların iyi tanımlanamaması, müşteri katılımında eksiklikler, yetersiz planlama, risk yönetiminin yapılmaması ve yetersiz proje yönetiminden kaynaklanmaktadır.

   

  Proje yönetimi, proje hedeflerine erişilebilmesi için, projeye ayrılan kaynakların organize edilmesi, planlanması - denetlenmesi ve bütün bunların yapılabilmesi için yapısal insan ilişkilerinin geliştirilmesini içermektedir.

   

  Bu amaçla proje yönetimi, aktiviteleri sistematik bir şekilde planlamak ve kontrol etmek için yapılan çalışmalar bütünüdür. Proje yönetimi bilgi, beceri ve araçlarını proje çalışmalarında uygulayarak hedeflere ulaşmaktır.

   

  Özetle proje yönetimi, tanımlanan işi Optimum sürede, Optimum maliyetle, Hedeflenen kalitede yapmak demektir.

   

  Proje Yönetim Süreçleri

   

  Başlatma(initiating): Proje hedef ve kısıtlarının belirlenmesi, ön bütçe çalışmasının yapıldığı, projenin resmen başladığı ve sorumluların duyrulduğu aşamadır.

   

  Planlama(planning): Proje hedeflerinin, ana iş süreçlerinin ve gereksinimlerinin tasarlanıp, dökümante edilmesi ve oluşan dökümanın taraflar arasında karşılıklı olarak onaylanmasıdır.

   

  Uygulama(executing):Planlama sürecinde tanımlanan iş süreçlerinin gerçekleştirilmesidir.

   

  Kapama(closing)

   

  Mefapex'te Proje Yönetimi

   

  Mefapex, 2000 yılından bu yana başarı ile gerçekleştirdiği çok sayıdaki LOGO projelerindeki tecrübeyi, LOGO'nun uluslararası proje uygulama metolojisi ile birlestirerek hizmet veren proje yönetimi kadrosuna sahiptir.

   

  Her projemizde var olan proje yöneticilerimiz projenin hazırlık aşamasından, canlı kullanıma geçiş aşamasına kadar proje içerisinde bulunarak,kaynak, zaman, risk, maliyet, kapsam ve entegrasyon yönetimini etkin bir biçimde kontrol etmektedir. Bunun yanısıra Mefapex, baseline projeleri,template projeleri ve sürüm yükseltme projeleri gibi yönetim farklılıkları içermesi gereken projeler için de, farklı proje yönetimi metodolojileri geliştirmekte ve uygulamaktadır.

   

  Mefapex, bir projenin kalitesini, planlanan zamanda, planlanan maliyetle bitirmenin yanısıra; şirketin iş süreçlerinin doğru uyarlanması, ileride olabilecek değişiklere uyum sağlayabilecek bir alt yapının kurulması ve en önemlisi bu değişiklikleri firma bünyesinde hayata geçirebilecek çalışanları yetiştirmekle ölçümlemektedir.

   

  Mefapex proje yönetimi, sahip olduğu kadrosu ve deneyimi ile projenin gelişiminin sürekli takibi, verimli kaynak kullanımı, organizasyonel değişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve koordinesi gibi projenin sağlıklı yürümesi için oldukça önemli olan aktiviteleri gerçekleştirmektedir.